LAT / RUS / ENG

Tālruņi:

67508005 - informācija par studiju maksu, kredītiem, nodarbību sarakstu, docētājiem

67508006 tālr./fakss - informācija par pārbaudījumu rezultātiem

mob.tālr. 28665420

Adrese: Citadeles ielā 9a, Rīgā, LV-1010

E-pasts: info@jk.lv

DARBA LAIKS

Dienas nodaļas darba laiks:Vakara un neklātienes nodaļas darba laiks:
8.30 - 16.30
8.30 - 16.3012.30 - 18.00
8.30 - 16.3012.30 - 21.00
8.30 - 16.3012.30 - 21.00
8.30 - 16.3012.30 - 21.00
8.00 - 16.30
Bankas rekvizīti studentiem:
SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA" Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA', Rīdzenes fil.
Kods UNLALV2X


Skatīt Juridiskā koledža lielākā kartē