ISO 9001:2015 ir pasaulē viens no pazīstamākajiem standartiem. ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas. 2019.gada 1.augustā Juridiskā koledža saņēma ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu.

Juridiskās koledžas apgādā iznākusi mācību grāmata “Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā”

Juridiskā koledža 2019.gadā Rīgā darbību turpina Citadeles ielā 9a  (rudenī pēc ēkas kapitālremonta atgriezīsimies atpakaļ - jau renovētās telpās Kronvalda bulv.1a)

 

2 k

9 sp

10 sp

Jau astoto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls  Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju.

TOPa mērķis - veicināt pārdomātu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad to izteikuši 2650 darba devēji, kas ir 15 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti!

TOPā visnovērtētākās koledžas šogad ir Rīgas Tehniskā koledža, seko Juridiskā koledža un Rīgas celtniecības koledža

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Tradīcijām ir nozīme