Juridiskā koledža 2019.gadā Rīgā darbību turpina Citadeles ielā 9a  (rudenī pēc ēkas kapitālremonta atgriezīsimies atpakaļ - jau renovētās telpās Kronvalda bulv.1a)

Apvienoto Nāciju Organizācijas  ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030:  tiesību un sociālo zinātņu loma to īstenošanā: Starptautiska konference 2019.gada 26.aprīlī

Mūsu vieslektori  - Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits un Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons

Koledžas Latvijā: Quo vadis? Konference 2019.gada 24.aprīlī

Seminārs – diskusija “Impulss mediācijai” 2019. gada 25. aprīlī

Juridiskā koledža piedalās ERASMUS+ rīkotajā projektā “TRUSTvGLP”

Studentu tikšanās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju prof., Ph.D. Inetu Ziemeli

2 k

9 sp

10 sp

Jau astoto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls  Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju.

TOPa mērķis - veicināt pārdomātu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad to izteikuši 2650 darba devēji, kas ir 15 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti!

TOPā visnovērtētākās koledžas šogad ir Rīgas Tehniskā koledža, seko Juridiskā koledža un Rīgas celtniecības koledža

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Atvērto durvju diena koledžā

30.08.2019. 18:00 Liepāja

Papildinformāciju skatīt šeit

31.08.2019. 10:30 Ventspils

Papildinformāciju skatīt šeit

31.08.2019. 15:15 Rīga

Papildinformāciju skatīt šeit

23.08.2019. 18:00 Valmiera

Papildinformāciju skatīt šeit

24.08.2019. 11:00 Gulbene

Papildinformāciju skatīt šeit

Tradīcijām ir nozīme