Mēs esam atgriezušies!

Juridiskā koledža (kopš 2019.gada 30.oktobra) atrodas Kronvalda bulvārī 1A, ēkas jaunajā korpusā, 2.stāvā.

 

   Tiesību zinātnes

  Cilvēku resursu vadība

  Uzņēmējdarbības vadība

  Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

  Grāmatvedība un finanses

  Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

Tradīcijām ir nozīme