Juridiskā koledža, turpinot attīstību savas darbības otrajā desmitgadē, vēlas lūgt jūsu palīdzību un atbalstu koledžas mācību programmu un studiju procesa pilnveidošanā. Nav noslēpums, ka aizvadītajos gados nostiprinātais koledžas prestižs lielā mērā ir tieši jūsu visu kopā  un katra atsevišķi nopelns.

 

salidojums

Mēs vēlētos veidot koledžas absolventu padomi, līdzīgi kādas tās ir ASV un citās valstīs; mēs gribētu aicināt jūs tikties ar mācībspēkiem, lai uzzinātu, kam koledžā turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība; mēs vēlētos jūs aicināt nolasīt mūsu tagadējiem studentiem vieslekcijas vienā vai otrā profesionālās darbības jautājumā, kā arī vienkārši uzzināt, kā jums klājas, negaidot kārtējo absolventu salidojumu.

Tāpēc vispirms mēs vēlētos aicināt jūs aizpildīt pievienoto anketu, kā arī atsūtīt mums savus apsvērumus un ieteikumus koledžas sadarbības stiprināšanai ar absolventiem.

Ar cieņu,
Tālavs Jundzis

 

Koledžas absolventiem ir
iespējas turpināt studijas kādā
no Latvijas augstskolām:

Aptaujas anketa

28. izlaiduma bildes:

Lai apskatītu 28. izlaiduma bildes, skatīt šeit.