PAKALPOJUMI

Mācību literatūra darbam mājās un bibliotēkas lasītavā

Lokālās datu bāzes

Bibliogrāfiskās uzziņas, informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā un kopkatalogos

Mācību materiālu maksas kopiju izgatavošana, datorizdrukas

Datortehnikas izmantošana mācību procesā, pieejams interneta pieslēgums (arī Wifi)

SIA LURSOFT piedāvā pakalpojumu "Studenta komplekts":

  Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem;
  Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze;
  Nozaru finanšu koeficienti;
  Informācija no Komercķīlu reģistra;
  Informācija no Maksātnespējas reģistra;
  Saistību grafs;
  Personas profils;
  Tiesu spriedumu datu bāze;
  Normatīvo aktu sistēma Latlex;
  Statistikas dati.
Aktivizējot Studenta komplektu, klientam tiek dota iespēja 2 mēnešus piekļūt Lursoft datubāzēm vai arī veikt līdz 100 pieprasījumiem. Viena kalendārā gada ietvaros komplektu iespējams aktivizēt ne vairāk kā 2 reizes. Studenta komplekta cena ir 7.11 EUR, apmaksu var veikt, izmantojot internetbanku.

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" elektroniskā versija:

  rakstu arhīvs no 1995.gada;
  elektroniskā meklēšana;
  pielikums "Jurista vārds";
  pielikums "Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums";
  likumu un Ministru kabineta noteikumu kalendārais saraksts.