Pieejamas jaunas starptautiskās datu bāzes: zinātniskās publikācijas, grāmatas elektroniski un pilnteksta žurnālu raksti, e-žurnāli dažādās zinātņu nozarēs, studiju materiāli

Lai piekļūtu Juridiskās koledžas sistēmai, skatīt šeit!

Lai piekļūtu Juridiskās koledžas moodle sistēmai, skatīt šeit!