Dr.habil.sc.pol., Dr.iur.
Tālavs Jundzis

M. sc.iur., M.philol.
Arta Šneidere

Ph.D.,M.iur.
Intra Lūce

Ph.D.
Eduards Bruno Deksnis

M.iur.
Zane Vorslava

Bc.oec.
Sarmīte Reķe

Dr.sc. admin.
Daina Vasiļevska

M.iur.
Aleksandrs Maļcevs

M.iur.
Ints Ķuzis

M.iur.
Līga Mizovska

M.iur.
Normunds Grūbis

M.iur.
Ruta Mekša

M.oec.
Judīte Jakubāne

M.paed.
Selga Eglīte

M.sc.
Eva Blūma

M.sc.
Iveta Amoliņa

M.paed., M.iur.
Jānis Klieders

M.sc.psych.
Gundars Kungs

Mg.HR.
Inese Sila

Bc.paed.
Kaspars Linde

M.iur.
Alda Malnača

M.iur.
Iveta Valaine

M.sc.ing.
Modris Laicāns

M.iur.
Aigars Sniedzītis

M.iur.
Linda Puķīte

M.iur.
Normunds Strenģe

M.sc.educ.,M.phys.
Elita Kazakēviča

M.sc.
Una Kasparaviča

M.oec.
Ieva Rebiņa

M.iur.
Atis Dzērvēns

M.sc.soc.
Jeļena Bārbale