tn Ieva Birne Valmieras fil vad

Tālruņi:
29191804 (Ieva Birne - Valmieras filiāles vadītāja)

67508005
Adrese: Valmieras valsts ģimnāzijā, L.Paegles ielā 40, LV-4201

Darba laiks:

08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X