Noslēgts līgums ar Utenas koledžas (Utena University of Applied Sciences) administrāciju par sadarbības iespējām, lai koledžas absolventi varētu arī Lietuvā, studējot vēlākos studiju posmos, iegūt profesionālā bakalaura grādu (8.10.2015.).

Akadēmiskās informācijas centrs informē, ka Lietuvā iegūtais profesionālā bakalaura grāds tiek pielīdzināts Latvijā iegūtam bakalaura grādam un ļauj turpināt studijas maģistra studiju programmā. (AIC atzinums)

 2015.gada 20.martā Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krūmiņš parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz koledžas absolventiem iegūt profesionālā bakalaura grādu, turpinot studijas vēlākos studiju posmos.

Koledžas absolventi varēs turpināt studijas augstskolā trešajā studiju gadā.

 

Noslēgtais sadarbības līgums starp SIA "Juridiskā koledža" un biznesa augstskolu Turība (31.10.2006.) paredz divpusēju sadarbību studiju procesa un lietišķo pētījumu pilnveidošanā un attīstībā, izglītības līmeņa celšanā, pedagoģiskā un metodiskā darba pieredzes apmaiņā

Sadarbības partneri Latvijā:

Latvijas Koledžu asociācija

Latvijas Drošības biznesa asociācija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Rīgas Tehniskā koledža, Biznesa vadības koledža , Latvijas Zinātņu akadēmija

AS Swedbanka , AS Valters un Rapa, VID Rīgas reģionālā iestāde, SIA Cleanhouse, Apgāds Mantojums

Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija, SIA Latio Namsaimnieks , SIA VIP Pharma, Commercial Consulting

Zvērinātu advokātu birojs Centrs , Konfliktu risināšanas un mediācijas biedrība, E.Štāla zvērināta advokāta birojs

Latvijas Republikas TM IeVP Šķirotavas cietums, u.c.

Studentu prakses vietas:

- nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
sabiedrības, komercsabiedrības,
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
- dzimtsarakstu nodaļas,
- Zvērinātu advokātu un notāru biroji,
- Valsts zemes dienests,
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,
- pašvaldības policija,
- novadu domes, bāriņtiesas, sociālie dienesti,
- Ieslodzījumu vietu pārvalde,
- Tiesu administrācija,
- Valsts policija, 
- Valsts ieņēmumu dienests

Studentu prakse iespējama arī ārzemēs - ERASMUS programmas ietvaros

 

Koledžas absolventiem ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām:

Rīgas Stradiņa Universitāte,

Vidzemes Augstskola,

Ekonomikas un kultūras augstskola,

Biznesa augstskola Turība,

Baltijas Starptautiskā akadēmija,

Rēzeknes augstskola,

Rīgas Tehniskā Universitāte,

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Sadarbības partneri ārzemēs:

Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva)

Utena University of Applied Sciences (Lietuva)

Amasya Universitāte (Turcija)
Nevşehiras Universitāte
(Turcija)
Kirovogradas valsts pedagoģiskā universitāte (Ukraina)

Community College Georgia (Gruzija)

Business Academy of Georgia - SBA (Gruzija)

Community College Phanasherteli (Gruzija)

Marneuli Medical College (Gruzija)

ABM – The Open University of Switzerland (Šveice)
Erzican University (Turcija)
Kazguu University (Kazahstāna)
Global College Malta (Malta)