Juridiskās koledžas darbība ir novērtēta atbilstoši: 

- ISO 9001 – 2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības",
- "Investor in Excellence",
- "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area"
- ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) prasībām. 
- ISO 9001:2015 PIRMA LIMENA PROFESIONALASUGSTAKAS IZGLITIBAS PROGRAMMU IZSTRADE skatīt šeit.

iso 9001 2015