Darba kārtība

2020. gada 9.jūlijs
(no pl.10:00 līdz 13:30, Kronvalda bulvāris 1 a, 203.auditorija)
1. Jaunās studiju programmas nozīme augstākās izglītības telpā.
2. Studiju programmas saturs un struktūra, programmas atbilstība drošības speciālista profesijas standartam un ar to saistītās aktualitātes.
3. Studiju kursa Personas datu aizsardzība perspektīvas datu aizsardzības speciālistu sagatavošanā sertifikācijai.
4. Studiju programma satura salāgošana ar aktuālajām darba tirgus tendencēm un sabiedrības vajadzībām.

Publikācijas datums: 09.07.2020.