sam821

Decembrī Juridiskās koledžas personāls apmeklēja mācībās “Risku vadība. Izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana Juridiskajā koledžā. Līderība” (24 akadēmiskās stundas). Trīs dienu ilgajās mācībās tika analizēti risku vadības procesi koledžā, kā arī veikti praktiski uzdevumi izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādē un ieviešanā koledžā, piemēram, veicot Juridiskās koledžas attīstības stratēģijas analīzi, nosakot darbības vērtības un kritērijus, veicot studiju virzienu iekšējo un ārējo faktoru analīzi (SVID analīze) stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu apzināšanu.

Ievietošanas datums: 25.02.2020.