Dr.habil.sc.pol., Dr.iur.
Tālavs Jundzis

Ph.D.,M.iur.
Arta Šneidere-Kalvīte

Ph.D.,M.iur.
Intra Lūce

Ph.D.
Eduards Bruno Deksnis

M.sc.ing.
Ilona Demčenko

Bc.oec.
Sarmīte Reķe

Dr.sc. admin.
Daina Vasiļevska

M.iur.
Aleksandrs Maļcevs

M.iur.
Ints Ķuzis

M.iur.
Līga Mizovska

M.iur.
Normunds Grūbis

M.iur.
Ruta Mekša

M.oec.
Judīte Jakubāne

M.paed.
Selga Eglīte

M.sc.
Eva Blūma

M.sc.
Iveta Puķīte

M.sc.
Jānis Klieders

M.sc.psych.
Gundars Kungs

Mg.HR.
Inese Sila

Bc.paed.
Kaspars Linde

M.iur.
Alda Malnača

M.iur.
Iveta Štrausa

M.sc.ing.
Modris Laicāns

M.iur.
Aigars Sniedzītis

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe- Freiberga, Juridiskās koledžas vieslektors Jānis Bolis ar kundzi (03.05.2006).

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis
Dr.h.c.iur. Egils Levits

Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs

Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ph.D. Ineta Ziemele

Tbilisi Universitātes profesors Niko Džavahišvili