IESTĀJOTIES KOLEDŽĀ JĀIESNIEDZ SEKOJOŠU DOKUMENTU KOPIJAS (UZRĀDOT ORIĢINĀLU):

  vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts

  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātus (personām, kuras izglītību ieguvušas pēc 2004.gada)

  pase

  fotogrāfijas 3x4 - 3 gab.

  dokumenti par uzvārda maiņu (ja nepieciešami)

  diploms par augstāko izglītību (ja tāda jau ir)

Reģistrācijas maksa € 30.00

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS:

Uzņemšanas komisija Rīgā, Citadeles ielā 9a - darba dienās 10:00-18:00 (pirmd. 10.00-16.30)

 

Uzņemšanas komisija koledžas filiālēs:  

Gulbenē, Gulbenes 2. vidusskolā, Līkā iela 21 (no 16.augusta) – trešdienās un piektdienās 16:00-19:00,

Liepājā, Liepājas 8. vidusskolā, Dunikas ielā 9/11 (no 16.augusta) – trešdienās un piektdienās 16:00-19:00,

Valmierā, Valmieras valsts ģimnāzijā, L.Paegles ielā 40 (no 16.augusta) – trešdienās un piektdienās 16:00-19:00,

Ventspilī, Ventspils 1.ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1 (no 16.augusta) – trešdienās un piektdienās 16:00-19:00


 

DOKUMENTUS PIEŅEM:

  vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2019.gada 7.janvāra līdz 1.februārim (ziemas uzņemšana)

  dienas nodaļā Rīgā no 2019.gada 2.jūlija līdz 29.augustam

  vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2019.gada 2.jūlija līdz 27.septembrim

  neklātienes nodaļā filiālēs no 2019.gada 16.augusta līdz 27.septembrim

  tālr. uzziņām 67508005, 67508006, mob.t. 28665420, 26565322, 29454614, 

Atvērto durvju dienas koledžā!

Katra mēneša pēdējā sestdienā.
plkst 15.15
Citadeles iela 9a (Rīgā, no marta līdz augustam)