Studiju maksa 2019./2020.m.g. uzņemšanai (maksu var veikt pa mēnešiem):

  dienas nodaļā (Rīga) - € 102 mēnesī

  vakara nodaļā (Rīga) - € 93 mēnesī

  neklātienes nodaļā (Rīga) - € 88 mēnesī

  neklātienes nodaļā JK filiālēs - € 78 mēnesī

  e-studijas - € 88 mēnesī

ELASTĪGA ATLAIŽU SISTĒMA

  Atlaide viena mēneša studiju maksas apmērā, ja students samaksā uzreiz par visu studiju gadu (t.i. jāmaksā nevis par 12, bet 11 mēnešiem).

  Ja Juridiskajā koledžā vienlaicīgi mācās divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi, vienam no viņiem - atlaide studiju maksai 50% apmērā.

  Pirmajam studiju gadam atlaide 20% apmērā: Jauno juristu skolas beidzējiem,
Juridiskās koledžas absolventiem u.c.

  Pirmajam semestrim: atlaide 30% apmērā 2018. un 2019. gada vidusskolu absolventiem u.c.

  Dienas nodaļā studējošajiem tiek piešķirtas bezmaksas studijas vienam studiju semestrim, atbilstoši sekmēm (no 2.semestra, ja vidējā atzīme koledžā nav zemāka par "8").

  Studiju maksas atlaides līdz 50% personām ar īpašām vajadzībām tiek piešķirtas ar JK valdes lēmumu.*

  Studiju maksas atlaides var tikt piešķirtas par īpaši aktīvu sabiedrisko darbu koledžā (ar JK valdes lēmumu).*

  Studējošais var izmantot tikai 1 no atlaidēm (t.i. tās nesummējas).

  Lai saņemtu atlaidi, studentam ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa.

Juridiskās koledžas valdes lēmums Nr.198, 7.05.2014.

 

STUDIJU KREDĪTI

Mūsu studentiem ir iespēja pieteikties studiju kredītam (dienas nodaļas studentiem - arī studējošo kredītam) ar valsts galvojumu. Lai pieteiktos studiju kredītam nepieciešams aizpildīt un iesniegt Juridiskajā koledžā veidlapu kredīta pieprasīšanai.

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X