LAT / RUS / ENG

Studiju programma "Tiesību zinātnes"

AKREDITĒTA: 2013.gada 29.maijā (programma akreditēta uz 6 gadiem)

Jurista palīgs
(profesijas kods - 3411 02)

Jurista palīgs ir speciālists tiesību jomā, kurš pārzina tiesību pamatnozares, ir apguvis tiesību principu un tiesību normu piemērošanas metodes.

Juridiskās zināšanas ir nepieciešamas katra cilvēka ikdienas dzīvē, slēdzot dažādus līgumus: darba, pirkuma, dāvinājuma, īres un nomas līgumus u.c., dibinot savu privāto uzņēmumu un veicot komercdarbību, pārstāvot savas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un organizācijās utt.

Jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam; palīdz sagatavot juridiska rakstura dokumentus un ziņojumus, konsultē juridiskos jautājumos, pārstāv personu intereses tiesā, pārbauda dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jurista palīgs ir ne tikai labi apguvis tiesību pamatus, bet arī papildus specializējies kādā no tiesību jomām: Eiropas tiesības, krimināltiesības (JAUNUMS!), darba un sociālās tiesības, komerctiesības, nekustamā īpašuma tiesības, mediācija, publiskās tiesības.

Darba iespējas: jurista palīgs var strādāt privātuzņēmumos un kapitālsabiedrībās, valsts un pašvaldību iestādēs, tiesībsargājošās institūcijās visā Latvijā, šajā profesijā iegūtās zināšanas ir labs papildinājums karjerai jebkurā jomā un amatā.

Iespējamais atalgojums: 800 – 1500 eiro, ņemot vērā sfēru, kurā jurista palīgs strādās, kā arī to, vai jurista palīga profesijā iegūtās zināšanas kalpos patstāvīgam darbam vai būs papildinājums citai, jau iegūtai specialitātei un atbilstošam amatam.

Kāpēc ir vērts izvēlēties jurista palīga profesiju? Tiesības vajag zināt jebkurā amatā un visās jomās. Pat, ja Jūsu karjera nebūs saistīta ar jurisprudenci pilnībā, divos gados iegūtās zināšanas Jums noderēs visu mūžu un jebkurā dzīves situācijā.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: darba tiesībās, īpašuma tiesībās, ģimenes tiesībās, mantojuma tiesībās, līgumtiesībās, zaudējumu atlīdzināšanā, administratīvajās tiesībās un administratīvajā procesā, civilprocesā, krimināltiesībās, Latvijas valsts un tiesību vēsturē, konstitucionālajās tiesībās, Eiropas tiesībās, saskarsmes kultūrā, lietvedībā, ekonomikā u.c.

Prakses ietvaros studenti apmeklē Latvijas Republikas Saeimu, Satversmes tiesu, Augstāko tiesu, rajona un apgabaltiesas, ieslodzījumu vietas, zemesgrāmatu nodaļas, komercreģistru, notāru, advokātu un juristu birojus, Valsts tiesu ekspertīžu biroju u.c. Studentiem ir iespēja ERASMUS+ programmas ietvaros doties uz ārvalstīm mācību praksē.

Nacionālais diplomu atzīšanas centrs Lielbritānijā Juridiskās koledžas diplomu ir pielīdzinājis profesionālajam bakalaura grādam tiesību zinātnēs

Svarīgi

Augsti kvalificēti speciālisti juridiskajās zinātnēs darba tirgū nekad nav bijuši un nevar būt par daudz!

Studiju virziena "Tiesību zinātnes" pašnovērtējuma ziņojums

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs (bakalaura grāds)...