LAT / RUS / ENG

ZINĀTNISKAIS DARBS

Juridiskajā koledžā regulāri notiek docētāju un studentu zinātniskās konferences, kurās piedalās vieslektori no dažādām valstīm un starptautiskām organizācijām.

Koledžas zinātnisko rakstu krājumos tiek publicēti gan akadēmiskā personāla, gan studentu un absolventu raksti.